سیاست

طبل جنگ در بلخاب به صدا در آمد

آریاپرس

پس از این که مولوی مهدی بلخابی، یگانه فرمانده هزاره و شیعه مذهب طالبان، به دلیل تفوق طلبی طالبان پشتون تبار، اختلاف نظر در مورد حقوق هزاره ها، شیعیان و آموزش دختران از ریاست امنیت ولایت بامیان برطرف گردید، روابط خود را با گروه طالبان قطع کرد و به ولسوالی بلخابِ ولایت سرپل که پایگاه اصلیش است، رفت. طالبان با پیش گیری سیاست تطمیع و ارعاب تلاش کردند تا او را به نحوی به دام افگنده، سرکوب کنند. هفته ها بود که هیأت های از جانب طالبان نزد مولوی مهدی غرض ایجاد یک تفاهم میان آنها می‌رفت و اما هربار بدون دستآورد خاصی برمی‌گشت.

گروه طالبان که در طی روز های گذشته هزاران جنگجوی خود را از ولایات مختلف به سرپل و بلخاب انتقال داده بودند، در نهایت به تاریخ دوم سرطان 1041 حملات شان را از چندین استقامت بالای مواضع مولوی مهدی آغاز کردند. ستون اصلی نیرو های طالبان از استقامت قم‌کوتل حملات شان را ساعت 9 صبح آغاز کردند. گفته می‌شود که فرماندهی این عملیات را قاری فصیح الدین، رییس ستاد ارتش طالبان به عهده دارد.

گزارش های تایید ناشده از تماس ها میان مولوی مهدی و احمدمسعود رهبر جبهه مقاومت ملی نیز وجود دارد، که اگر این گزارش ها صحت داشته باشند به زودی ما شاهد قیام سرتاسری در تمام هزاره‌جات و به تعقیب آن در شمال افغانستان خواهیم بود.

طالبان اینک ناگزیر اند علاوه بر جبهات پنجشیر، اندراب، خوست و فرنگ و کاپیسا در بلخاب و احتمالاً برخی مناطق دیگر هزاره‌جات نیز بجنگند که مدیریت جنگ در این جغرافیای وسیع برای شان خیلی دشوار و هزینه بردار خواهد بود.

گزارش های اولیه حکایت از شکست و تلفات طالبان در حملات شان بالای مواضع مولوی مهدی می‌کند. منابع محلی به آریاپرس گفته اند که در طی حملات دیروز حداقل 20 طالب کشته شده است و تعداد زیاد زخمی. گفته می‌شود، جسد های سه تن از کشته های طالب هنوز هم در میدن نبرد باقی مانده است. به همین ترتیب منابع نزدیک به مولوی مهدی خبر از غنیمت گرفتن دو تا رنجر، یک پایه دهشکه و چندین میل سلاح خفیفۀ می‌دهند.

در همین حال از یکاولنگ گزارش می‌رسد که دو تن از فرماندهان محلی در ولسوالی یکاولنگ به نام های مرادی و حاجی طاهری به طالبان هشدار داده اند که اگر از استقامت یکاولنگ بخواهند جنگ را آغاز کنند، آنها جلو طالبان را خواهند گرفت. همچنان از ولسوالی آق کپرک و دره صوف گزارش می‌رسد که مردم آن مناطق به طالبان اجازه نداده اند، تا از آن استقامت ها بالای بلخاب حمله کنند.

گزارش های تایید ناشده از تماس ها میان مولوی مهدی و احمدمسعود رهبر جبهه مقاومت ملی نیز وجود دارد، که اگر این گزارش ها صحت داشته باشند به زودی ما شاهد قیام سرتاسری در تمام هزاره‌جات و به تعقیب آن در شمال افغانستان خواهیم بود.

طالبان اینک ناگزیر اند علاوه بر جبهات پنجشیر، اندراب، خوست و فرنگ و کاپیسا در بلخاب و احتمالاً برخی مناطق دیگر هزاره‌جات نیز بجنگند که مدیریت جنگ در این جغرافیای وسیع برای شان خیلی دشوار و هزینه بردار خواهد بود.

آنچه اما در این میان مهم است، فردای پس از جنگ است. بی‌تردید نیرو های مردمی و مقاومت‌گران دیر یا زود سرزمین های وسیعی را از اشغال طالبان در مناطق شمالی و مرکزی افغانستان بیرون خواهند کشید، جبهه مقاومت ملی و نیرو های ضد طالب از همین اکنون باید در صدد توسعه‌ی طرح های به منظور ایجاد ساختار های سیاسی و اداری برای حفظ اتحاد این نیرو ها و ارایۀ خدمات به مردم در مناطق آزاد شده باشند.

نوشته های هم‌سان

Back to top button