اخبار داخلیخبر ها

طالبان فرمانده پیشین پلیس بگرام را ربودند

 گروه طالبان در فردای ورود از پیش زمینه سازی شده به کابل، عفو‌ عمومی اعلان کرده و به همه منسوبان ساختار های امنیتی و انتظامی فروپاشیده اطمینان دادند که جان ،مال و ناموس آنها در قلمرو امارت خود خوانده طالبان محفوظ خواهد بود.اما هنوز مرکب اعلامیه عفو عمومی نه خشکیده بود، که به سراغ آن عده از کارمندان ملکی  و منسوبین ساختار های امنیتی و انتظامی پیشین رفتند که یا نتوانستند از کشور خارج شوند یا هم فریب خورده و به وعده های طالبان  دل بستند. از فردای ورود طالبان به کابل، و غضب قدرت توسط این گروه گزارش های متعدد در باره گرفتاری، شکنجه و قتل سربازان و افسران رژیم قبلی منتشر شده و این سلسله تا هنوز جریان دارد.درحالیکه طالبان میگویند به هدف تسهیل روند برگرداندن منسوبان ساختار های امنیتی و انتظامی پیشین کمیسیون انسجام نظامیان را ایجاد کرده و تلاش می کنند تا زمینه برگشت آنها را مساعد سازند و درحالیکه دیروز خبر برگشت فرمانده پیشین پلیس ولایت زابل و لوگر، غلام سخی روغ لیونی را از راه رسانه های  تحت کنترل شان پخش کردند، از آنسو اما به گرفتاری و زندانی ساختن نظامیان پیشین ادامه میدهند.در تازه ترین مورد طالبان دگروال احمد زی ، فرمانده پیشین پلیس شهرستان بگرام ولایت پروان را یکجا با پسر او از منزلش ربوده و به جای نا معلوم انتقال داده اند. احمد زی، افسر پلیس که دو سال پیش از فروپاشی رژیم و فرار اشرف غنی، بازنشسته شده و در محله ۳۱۵ خیرخانه زندگی میکرد، سه روز پیش در جریان عملیات جستجوی خانه به خانه از سوی طالبان بازداشت و به جای نا معلوم منتقل شده است. بر مبنی گزارش ها پسر ۲۵ ساله آقای احمد زی، که قبلا دانشجو و هنگام گرفتاری مشغول مغازه داری بوده است ، نیز همراه با پدرش از سوی طالبان به بند کشیده شده و به جای نا معلوم منتقل شده است. گفته میشود که‌ آقای احمد زی ، افسر بازنشسته پلیس و فرمانده پیشین پلیس شهرستان بگرام، به بیماری قند خون مصاب میباشد .خانواده آقای احمد زی  از سر نوشت آنها اطلاعی ندارند .دگروال احمدزی باشنده اصلی روستای رباط ولسوالی بگرام میباشند.

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button