اخبار داخلی

طالبان به مردم عبدالله خیل: یا نیرو های مقاومت را وادار به تسلیمی نمایید یا خانه های تان را ترک کنید

منابع آریاپرس از پنجشیر خبر می‌دهند که طالبان دیروز سه شنبه، حدود 40 تن از متنفذین و موسفیدان دره عبدالله خیل این ولایت را برای جلسه به مسجد فراخوانده اند.

در این جلسه یک تن از فرماندهان طالبان با خشونت و بدون در نظر داشت آداب و نزاکت ها به مردم اعلان می‌دارد که شما دو گزینه در پیش رو دارید:

1- تمام افراد مربوط به نیرو های مقاومت در منطقۀ تان را مجبور بسازید تا تسلیم شوند و سلاح های خود را زمین بگذارند.

2- اگر چنین نکردید، همه تان باید خانه و روستای تان را ترک کنید و منطقه را تخلیه نمایید.

سپس این فرمانده طالب اضافه می‌کند که اگر شما گزینه دوم را انتخاب کنید، ترک کردن به معنای این نیست که کوچ و بار تان را بگیرید و هرجا خواستید بروید. شما باید تذکره خود و افراد خانواده تان را در زمان ترک کردن دهکده با خود داشته باشید و ضمناً محل بود و باش تان را در کابل یا سایر ولایات به ما مشخص کنید تا در صورت نیاز بتوانیم شما را پیدا کنیم.

آنگاه این طالب خطاب به مردم می‌گوید که اگر از این دو گزینه سرپیچی کردید، مباح الدم شمرده می‌شود و افراد ما هرگاه شکی بر شما کنند، حق دارند که بالای شما شلیک کنند.

طالبان به مردم تا روز جمعه مهلت داده اند تا تصمیم نهایی شان را در مورد بیان کنند.

مردم منطقه اینک در سراسیمگی بسر می‌برند و نمی‌دانند که چه تصمیمی بگیرند. اگر خانه و روستای شان را ترک کنند، هیچ جایی برای رفتن و هیچ محلی برای زندگی کردن ندارند و اگر در روستا بمانند همه روزه شکار گلوله های طالبان خواهند گردید.

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button