گزارش ها

طالبان به باشنده‌گان روستای سُچی: سلاح بیاورید و یا کوچ کنید

هارون مجیدی

برخی از باشنده‌گان روستای سُچیِ ولسوالی خوست ولایت بغلان در صحبت با خبرگزاری آریاپرس می‌گویند که گروه طالبان از دو روز بدین‌سو هشتاد تن را از این روستا گروگان گرفته اند. به گفتۀ آنان، در میان گروگان شده‌گان شماری از کودکان نیز شامل می‌باشند.

این باشنده‌گان روستای سُچی می‌گویند، گروه طالبان به آنان گفته‌اند که یا مقاومت‌گران تسلیم طالبان شوند و یا تمامی باشنده‌گان این روستا یک یک میل سلاح به آنان بدهند؛ در غیر آن، از روستای‌شان کوچانیده می‌شوند.

این گروگان‌گیری پس از آن آغاز شد که شب گذشته (جمعه، 26 فروردین 1401) نیروهای جبهۀ مقاومت افغانستان به یک پایگاه طالبان در روستای سُچی ولسوالی خوست ولایت بغلان حمله کرده که طی آن یک طالب کشته و دو طالب دیگر زخمی شده اند.

پس از این رویداد طالبان بالای خانه‌های مردم یورش برده، دست کم 80 تن از باشنده‌گان محل را از خانه‌‌های‌شان بیرون کرده و با خود برده اند. در این میان، تنها 50 تن این گروگان گرفته شده‌ها باشنده‌گان دهکدۀ پنجشیری‌ها می‌باشند. این دهکده یکی از توابع ولسوالی خوست ولایت بغلان است.

بربنیاد معلومات باشنده‌گان روستای سُچی، صبح امروز دوازده تن همراه با ملا امام مسجد از بهر آزادی گروگان‌ها نزد طالبان رفته بودند که به جز ملا امام دیگران نیز گروگان گرفته شده و به جای نامعلومی انتقال داده شده اند.

یکی از باشنده‌گان این روستا که به دلایل امنیتی هویتش در این گزارش محفوظ می‌ماند، به خبرگزاری آریاپرس گفت: «دو روز می‌شود که طالبان در روستای سُچیِ خوست پایگاه نظامی افراز کرده و به هیچ‌کسی اجازۀ رفتن به کوه را نمی‌دهند و از طرف شب هم کسی اجازۀ بیرون شدن از خانه را ندارد.»

به گفتۀ این باشندۀ روستای سُچی، این ظلم طالبان باعث شد تا نیروهای جبهۀ مقاومت افغانستان به این پوستۀ گروه طالبان حمله کنند که طی آن چند عضو این گروه کشته و زخمی شدند.

به گفتۀ این باشندۀ روستای سُچی: «طالبان برخی از اهالی را با انواع توهین و تحقیر و ظلم و شکنجه با خود برده‌اند که این ظلم و ستم را نه روس کرده بود نه چنگیز خان و نه عبدالرحمن خان غدار که طالبان در حق مردم روا می‌دارند. در میان مردمی که برده شده اند چند کودک زیر سنِ دوازده و پانزده سال نیز شامل است.»

باشنده‌گان روستای سُچی می‌گویند که طالبان به آنان گفته اند، مقاومت‌گران بیایند تسلیم شوند یا تمام مردم این روستا یک یک میل سلاح به طالبان بدهند و یا کوچ اجباری کنند.

به گفتۀ باشنده‌گان روستای سُچی، طالبان چندین نوبت وارد خانه‌های مردم شده و تمام دارایی آنان را به غارت برده اند.

چندین هفته است که نبردها میان نیروهای جبهۀ مقاومت افغانستان و گروه طالبان در بخش‌هایی ولایت بغلان به‌ویژه اندراب‌ها و خوست ادامه دارد که در نتیجۀ آن طالبان متحمل تلفات سنگینی شده‌اند.

نوشته های هم‌سان

Back to top button