اسلام شناسی

کرامت انسان در امارت طالبان

بیژن فتح اللهی

یکی از اصول ثابت که قران کریم به‌گونه صریح وروشن به آن پرداخته است کرامت انسان است. آنجا که می فرماید: (وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ) و چنین گرامی داشتی برای این است که انسان امتیازات فراوانی بر مخلوقات دیگر دارد كه هر يك از ديگرى جالب‌تر و والاتر است. کما این‌که روح انسان روح الهی است وعلاوه بر امتيازات جسمى مجموعه‌اى است از استعدادهاى عالى و توانايى بسيار براى پيمودن مسير تكامل بطور نامحدود.

در کنار قرآن، در سنت پیامبر نیز  به کرامت انسانی توجه شده است؛ آنجا که رسول خدا انسان ها را عیال خداوند دانسته و گرامی‌داشت از آنها را در حقیقت گرامی‌داشت از عیال خداوند و توهین به آنها را توهین به خداوند به حساب می آورد. فرق نمی کند که آن انسان مومن باشد یا کافر چنانچه در حدیثی آمده است که جنازه یهودیی از پیش روی پیامبر گذشت، پیامبر خدا به پاخاست، برخی از صحابه گفتند یا رسول خدا این که جنازه یهودی بود، پیامبر فرمود: آيا او يك نفس انسانی نيست؟

بناء طبق دستورات دینی، ما مکلف به احترام به “انسان” هستیم خواه زنده باشد و یا مرده؛ مسلمان باشد یا کافر؛ موافق باشد یا مخالف. و چنین تصوری از انسان و کرامت او فقها را واداشت تا بگویند هرکس استخوان مرده‌ای را بشکند قصاص می‌شود و بسان استخوان مرده استخوانش شکسته شود تا زندگان جرأت بی‌احترامی به کرامت انسانی مردگان را نداشته باشند.

یک نمونه از شکنجه و پامال نمودن کرامت انسان ها توسط طالبان

 اما جای بسا تاسف است که جریان های افراطی بطورعام و گروه طالبان بطورخاص به این ارزش انسانی و اسلامی هیچ‌گونه پابندی نشان نمی دهند؛ طوری‌که نیمی از پیکر جامعه را که زنان اند از حقوق انسانی و اساسی شان محروم کرده اند و در میدان جنگ و نبرد هم از هیچ جنایتی در برابر انسان های مخالف شان دریغ نورزیده و هیچ‌گونه ارزشی به آن قائل نیستند.

در جنگ اخیری که طالبان در پنجشیر و مناطق دیگر راه اندازی کردند انسان های بی غرض را مورد شکنجه، تحقیر، توهین و لت و کوب قرارداده و بدون هیچ‌گونه سند و مدرکی پس از شکنجه به زندان های مخوف خود انتقال داده اند که چنین اعمال علاوه بر این‌که اعمال غیر قانونی است اعمال ضدبشری هم است، زیرا بشر به صرف این‌که  بشر است دارای  حقوق و کرامت است که خداوند در کتابش به آن تاکید و تصریح فرموده و موافقت‌نامه های بین المللی و تمام ملل جهان به آن ارزش قائل بوده و پابندی نشان می دهند.

دامنه توهین به کرامت انسانی از طرف طالبان در محدوده مخالفان سیاسی محدود نیست بلکه همه مردم را در بر میگیرد و فرا تر از آن حتی به عساکرشان که در میدان های نبرد کشته می شوند نیز توهین های بی حد وحصری صورت می گیرد.

طبق گزارش های موثق، طالبان پس از شکست درجنگ حصارک کشته گان خود را بسان بوجی کثافت در کانتینر نزدیک پایگاه نظامیان شان در ولسوالی رخه نگهداری می‌کردند که با گسترش تعفن برخاسته از اجساد مردگان طالب، اهالی قریه از وجود آن اجساد  آگاهی یافته اند. کما اینکه بارها دیده شده که طالبان اجساد کشته شدگان خود را در عقب موتر های باربری  بسان خشت می چینند وبالای آن دوشک فرش می کنند وخودشان بر آن می نشینند.ظاهرا با نشستن روی دوشکی که بالای اجساد مردگان قرار گرفته است می‌خواهند تعداد کشته شدگان شان را پنهان کنند و یا کمتر نشان دهند. اما هرگاه و هرجا واسطه های حامل اجساد  توقف می‌کنند،خون جاری شده از بدنه موتر، حقیقت را فاش میسازد.

چنین برخوردی با افراد خودشان نشان دهنده این است که این گروه نه تنها به انسان به عنوان انسان ارزش قائل نیست بلکه به افراد و فادار به گروه طالب که در راه اهداف موهوم آن گروه جان های خویش را قربان می‌کنند نیز ارزش قائل نیستند.

آدمی از آن عده افرادی که در صفوف این گروه می‌جنگند تعجب می‌کند که با کدام انگیزه انسانی واسلامی تا کنون درخدمت این گروه  قرار داشته اند؟

انسان های که اگر روزی هم کشته شوند، همرزمان شان با اجساد آنها بسان بوجی کثافات برخورد خواهند کرد.

نوشته های هم‌سان

Back to top button