گزارش ها

شیپور جنگ در بلخاب به صدا در آمد 

مهدی بلخابی به نافرمانی از امیرالمومنین طالبان متهم شد

بهارچوپان

براساس گزارش های که از بلخاب در اختیار آریاپرس قرار گرفته است،پس از شکست آخرین دور مذاکرات که از یکماه پیش آغاز و تا شام روز جمعه 20 جوزا میان هیات طالبان و مهدی بلخابی جریان داشت طالبان برای حمله به بلخاب و تسویه حساب با مهدی بلخابی آمادگی می گیرند. 

روابط مهدی بلخابی،تنها متحد قدرتمند طالبان از میان هزاره های افغانستان،با امارت خود خوانده طالبان پس از یک درگیری با مولوی مقبل فرمانده قطعه سرخ طالبان،و برکناری از سمت ریاست استخبارات ولایت بامیان به سردی گرایید و باهستگی وارد فاز تشنج شد. هرچند رهبری امارت طالبان،تلاش کردند درگیری میان مولوی مقبل و مولوی مهدی بلخابی را ناشی از سو تفاهم و اتفاق کم اهمیت جلوه دهند،اما مهدی بلخابی آن درگیری را سوقصد بجان خود تعبیر کرده به بلخاب برگشت و به جمع آوری جنگ افزار و نیرو های تازه دم آغاز کرد. 

طالبان که به مهدی بلخابی برای مقاصد سیاسی خویش نیاز دارند؛ تعلیق رابطه از سوی او را سرآغاز نافرمانی و اعلان استقلال طالبان غیر پشتون دانسته و در بیشتر از یکماه گذشته با فرستادن بیشتر از شش هیات سعی کردند،او را دو باره به فرمانبری از امارت و ملا هبت الله وادار سازند. 

از آنسو اما مهدی بلخابی نیز با سخنان و اقدامات نمادین ناراحتی و اعتراض خویش را در برابر اعمال و تصامیم امارت طالبان اعلام میکرد. مثلا او یکبار در سفری که به ولایت سر پل داشت خطاب به مردم گفت که هیچ کس حق ندارد مانع ادامه آموزش بانوان شود،در حالیکه اسلام و پیامبر این حق را به زن و مرد مسلمان داده است .این سخن او که در تقابل با رویکرد بدنه اصلی حاکم برامارت طالبان در باره جایگاه اجتماعی زنان و حق و حقوق آنها قرار دارد،سبب خشم رهبری طالبان شد و آنها را به فکر چاره جویی انداخت. اما این تنها رویارویی و تقابل مهدی بلخابی با امارت طالبانی نبود؛بلکه او بار دیگر زمانی فیصله ها و رویکرد رهبری طالبان به مسایل افغانستان را به چالش کشید،که منار یاد بود استاد عبدالعلی مزاری فقید را در چوک شهر بلخاب بنا کرده و چوک شهر را بنام او مسما کرد. درحالیکه طالبان، در دوران حیات بابه مزاری به او بی احترامی کردند،و  پس از استیلای برافغانستان،با شکستن پیکره او این بی احترامی را تکرار نمودند.   

گفته میشود که آخرین هیات طالبان شام جمعه مورخ 20 جوزا که از مهدی بلخابی میخواستند با آنها به کابل برود و بعنوان معاون مالی و اداری وزارت شهرسازی در چهارچوب امارت طالبان، مشغول بکار شود، با خشم و ناراحتی بلخاب را ترک کرده و به کابل برگشته اند. هیات طالبان در آخرین دور گفتگو ها با مهدی بلخابی او را به نا فرمانی از امیر المومنین طالبان متهم نموده و به او گفته اند که این نافرمانی عاقبت خوشی نخواهد داشت. 

برمبنی گزارش ها طالبان تلاش دارند بلخاب و مهدی بلخابی را از طریق گذرگاه «اَمرخ» در ولایت سرپل و « گوسفندی » ولایت بلخ در محاصره قرار داده و با او تسویه حساب کنند. 

طالبان با اعزام نیرو از مسیر های یاد شده و همچنان از مسیر دره صوف به سوی بلخاب، شیپور جنگ با مهدی بلخابی،که اینک از سوی طالبان مطرود شده است را به صدا در آورده اند. دیده شود که مهدی بلخابی در برابر این مانور و قدرت نمایی طالبان چه واکنش خواهد داشت.  

نوشته های هم‌سان

Back to top button