اخبار داخلی

شکست های پی در پی طالبان در پنجشیر

آریاپرس

گزارش ها از پنجشیر حاکی است که طالبان در طی دو روز گذشته در چندین منطقه بر قرارگاه های نیرو های جبهه مقاومت ملی حمله کرده که در تمام این حملات با شکست مواجه شدند.

بر اساس اطلاعات منابع محلی آریاپرس، طالبان حملات شان را بر قرار گاه های عبدالله خیل، پیشغور، تُلخه، فراج، آبدره، حصارک، منجهور، شابه، خینج و کماندو های دره و آبشار متمرکز کرده بودند که در تمام این ساحات با مقاومت شدید نیرو های جبهه مقاومت ملی مواجه گردیدند.

فرماندهی این حملات را ملا عبدالقیوم ذاکر، یکی از فرماندهان ارشد طالبان که به تازگی مسئول نظامی پنجشیر و اندراب تعیین شده است، به عهده دارد.

براساس اظهارات منابع رسمی جبهه مقاومت ملی در طی این دور روز نبرد، حدود 57 طالب کشته شده و تعداد زیادی هم زخمی گردیده است. تنها در یک مورد گزارش از انتقال 30 زخمی از شهرستان دره و آبشار به شفاخانه ایمرجینسی پنجشیر گزارش شده است.

فرمانده حامد سیفی با نشر تصاویر کوماندو های جبهه مقاومت ملی در صفحه تویترش نوشته است: در عملیات امشب جبهه مقاومت ملی افغانستان در پنجشیر بیش از ۳۱ طالب کشته شده و یک طالب هم اسیر گرفته شد. این جنگ در پریان پنجشیر رخ داده است.

کارشناسان نظامی این حملات طالبان بر مواضع نیرو های جبهه مقاومت را گسترده‌ترین حملات آنها پس از اشغال پنجشیر در یک سال قبل در این ولایت می‌دانند. در این دور حملات استراتیژی طالبان معطوف به حملات هم‌زمان بر تمام قرارگاه های نیروهای مقاومت در پنجشیر بود، تا بتوانند به صورت هم‌زمان نیروهای جبهه مقاومت را درگیر جنگ بسازند تا آنها نتوانند به کمک هم‌دیگر بشتابند، اما آماده‌گی های فوق العادۀ نیرو های جبهه مقاومت و داشتن اطلاعات دقیق از نقل و انتقال نیرو های طالبان، آنها را قادر ساخت تا در برابر این موج جدید حملات ایستادگی کرده، تلفاتی بر طالبان وارد کنند.

گفته می‌شود طالبان اکنون در حال خارج شدن از برخی مناطق در پنجشیر هستند.

نوشته های هم‌سان

جواب دهید

Back to top button