گزارش ها

شکست در جبهه جنگ، دستگیری مردم ملکی پنجشیر

آریاپرس

طالبان طبق استراتیژی ناعادلانه‌ای همیشگی که دارند هر باری که در جبهات جنگ پنجشیر، اندراب ها و خوست و فرنگ شکست می‌خورند دست به زندان کردن افراد ملکی و غیر نظامی می‌زنند. در دو روز نبردهای که بین مقاومت‌گران و طالبان در ولایت پنجشیر اتفاق افتاده بود طالبان با شکست های پی در پی روبرو شدند. به همین دلیل امروز تاریخ 28 اسد بار دیگر تعدادی از مردم ملکی را دستگیر و به جای نامعلوم فرستاده اند.
گزارش‌گر آریاپرس از پنجشیر خبر می‌دهد که در منطقه زمانکور طالبان جوانان را جمع کرده و دست بسته با خود برده اند در این میان جاوید و معاذ الدین دو برادر را نیز از یک خانه دستگیر کرده اند. این جوانان هیچ ارتباطی با جبهه مقاومت ملی نداشته و کاملا غیر نظامی بوده اند.
همچنان گزارش ها حاکی از این است که از صبح امروز تا اکنون شبکه های مخابراتی در پنجشیر کار نکرده و ارتباطات به درستی برقرار نمی‌شود. این هم تکتیک دیگر طالب است که در هربار شکست و دادن تلفات از طریق های مختلف فشار را بالای مردم عام ایجاد می‌کند.
آریاپرس در گزارش قبلی خود از خبر بازداشت و اذیت و آزار کودکان در پنجشیر نیز خبر داده بود که طبق آن خبر به تعداد 100 نفر از اهلی مردم شهرستان دره عبدالله خیل دستگیر شده و تعدادی از کودکان که مصروف چراندن مواشی شان در کوه بودند نخست دست‌گیر و زندانی شده سپس شکنجه می‌شوند.

نوشته های هم‌سان

Back to top button