اخبار داخلی

شکست حمله سنگین طالبان در شهرستان چال ولایت تخار

آریاپرس

گزارش‌ها از ولایت تخار حاکی از این است که گروه طالبان صبح روز جمعه 22 ماه ثور سال 1402 با یک قوای مجهز با سلاح‌های سنگین و سبک بر مواضع نیروهای جبهه مقاومت ملی در شهرستان چال این ولایت حمله کردند.

یک منبع نزدیک به فرماندهی نظامی جبهه مقاومت ملی به آریاپرس گفت که استخبارات آن‌ها قبلاً از تصمیم طالبان مبنی بر حمله به مواضع نیروهای این جبهه در شهرستان چال اطلاعات کافی داشتند، حتا رادیوکشف جبهه مقاومت موفق گردیده بود تا مکالمات فرماندهان طالبان را که توسط مخابره انجام می‌گرفت، شنود کند و جزییات حمله به شمول تعداد تقریبی افراد شامل، زمان و ساعت حمله را بداند.

این اطلاعات به نیرو های جبهه مقاومت فر صت داد تا آمادگی لازم را برای مقابله با این حمله بگیرند.

منبع می‌افزاید در این نبرد که از صبح روز جمعه تا حوالی شام ادامه یافت، طالبان متحمل شکست سنگین و خفت‌بار گردیده، در نهایت مجبور به عقب نشینی از ساحه شدند.

طالبان حین عقب نشینی از ساحه به منظور انتقام از شکست فضیح شان، تعدادی از باشنده‌گان محل را که هیچ گونه ارتباطی با جبهه مقاومت نداشتند، بازداشت کرده با خود به مکان نامعلومی برده اند.

گفته می‌شود در این نبرد به نیروهای جبهه مقاومت هیچ آسیبی نرسیده است. منابع استخباراتی جبهه مقاومت می‌گویند که آن‌ها در صدد دریافت معلومات دقیق در مورد رقم تلفات طالبان در این نبرد هستد.

منابع محلی به آریاپرس اظهار داشتند که ساحه هنوز حالت نظامی دارد، و هر آن امکان حمله‌ی مجدد طالبان بر این شهرستان متصور است.

نوشته های هم‌سان

Back to top button