سیاست

شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان و آزموده ها را آزمودن

سیاره دشتی

شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، ائتلافی است از رهبران سیاسی ضد طالبان که مرکز آن در انقره پایتخت ترکیه می‌باشد. چند روز قبل این شورا منشوری را به نشر رساند که خطوط اساسی شورا را مشخص می‌کند.
من در مورد این منشور دیدگاه خاصی ندارم، زیرا باور دارم که هر نوع نظام سیاسی که غیر از امارت طالبانی یا خلافت داعشی باشد، برای سرزمین ما در شرایط حاضر خوب است. اما آنچه سبب تشویش من و ملیون های شهروند دیگر افغانستان گردیده است، صداقت و تعهد این رهبران به آنچه می‌گویند و به آنچه امضا می‌کنند، است.
به جز از احمدمسعود، رهبر جبهه مقاومت، تمام این رهبران در طی بیست سال گذشته بار بار با هم و با دیگران تعهد کرده اند، ایتلاف ها ساخته اند و باز دوباره به قول و تعهد خود پشت پا زده اند. ما شاهد هستیم که هربار که ارباب قدرت (امریکا و دست نشانده هایش چون کرزی و غنی) به این ها دانۀ انداخته و دامی نهاده اند، آنها به حرص و طمع دانه هم خود و هم مردم خود را در دام آنها گیر انداخته اند. اگر اشرف غنی مسئول درجه یک وضعیت امروز افغانستان است، اینان نیز در این رابطه مسئولیت دارند.
هنوز هم شک دارم که اینان در آنچه می گویند صادق باشند. ما بار ها دیده ایم که اینان وقتی از حلقۀ قدرت به دور مانده اند، دست به ایجاد ائتلاف ها و نشر خط مشی ها زده اند، اما همین که به یک یا چندتای آنها چراغ سبز از جانب مراجع قدرت نشان داده شده است، به همه تعهدات خود پشت پا زده، به قول معروف مانند دانه ماش به جانب لبۀ سنگین لغزیده اند.
من در حالی که باور دارم هر شهروند افغانستان باید حق داشته باشد در امر مقاومت و مبارزه بر ضد طالبان نقش خود را ایفا کند، اما هراس دارم از رهبرانی که بار ها آزموده شده اند و هربار از امتحان مردم و ملت ناکامیاب بیرون آمده اند. امیدوارم تحویل دهی افغانستان به طالبان از جانب اشرف غنی برای اینان پند عبرتی شده باشد تا متوجه شوند که بقای هر فرد آنها، حتا اگر ملیون ها دالر سرمایه هم داشته باشند، مربوط به بقای افغانستان است.
می خواهم از همین آدرس خطاب به احمدمسعود، رهبر جوان جبهه مقاومت بگویم که متوجه این گروه معامله‌گر و عهد شکن باشد. باید گفتۀ معروفی را برایش تذکر بدهم که می‌گوید: اعتماد کن، اما کنترول هم. شما وقت خود را با اینان زیاد تلف نکنید، متوجه رفتار و حرکات آنها باشید. می دانم که در شرایط حاضر به هر فردی که بخواهد در مقاومت سهم داشته باشد، نیاز دارید، اما متوجه باشید که برخی ها تاریخ مصرف شان تیر شده است که استفاده از اجناس تاریخ تیرشده نه تنها فایده ندارد بلکه باعث درد سر نیز می گردد.
به امید پیروزی

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button