دیدگاه‌هاسیاست

زمین لرزه افغانستان؛طبیعی یا غیرطبیعی

بهارچوپان

درحالیکه آمار تلفات ناشی از زمین لرزه که روز چهارشنبه یکم ماه سرطان سال 1401 ولایات شرقی وجنوب شرقی افغانستان را تکان داد،لحظه به لحظه در حال افزایش است و تصاویر منتشر شده از مناطق زلزله زده خبر از وقوع یک فاجعه بزرگ میدهند،منابع آگاه اما مدعی اند که این حوادث غیر طبیعی و ناشی از انجام یک آزمایش هستوی در عمق زمین میباشد. 

با آنکه تا هنوز هیچ یک از کشور های دارای زراد خانه اتمی منطقه به شمول چین، هند و پاکستان از انجام چنین آزمایش خبر نداده اند؛ اما با توجه به اینکه پاکستان،پیمان منع آزمایش های هستوی در جو یا عمق زمین و بر روی آبهای آزاد را امضا نکرده است،و بروز اختلال های عجیب در الگو های آب و هوا،مانند بارش برف در فصل گرما و وزیدن باد های شدید،ادعا منبع را قرین به حقیقت نشان میدهد. 

جالب توجه است که سال 1998 ولایت های هم مرز با بلوچستان پاکستان،دچار تغییرات اقلیمی غیر طبیعی از جمله خشکسالی همراه با وزش باد های گرم بیماری زا شدند که در نتیجه مردمان دام دار آن ولایات که از راه دامداری و دامپروری امرار معاش می کنند، شاهد مرگ و میر بی سابقه دام های شان بودند. 

دیری طول نه کشید که خبر آزمایش هستوی انجام شده از سوی پاکستان در دل کوه کمباران،چاهگی -بلوچستان، بتاریخ 5 ماه مه سال 1998 و درحالیکه صدای مهیب انفجار از سوی فزیکدانان و افسران ارتش پاکستانی با نعره تکبیر همراهی و استقبال می شد، از سوی رسانه های معتبر پخش شد و کارشناسان خشک سالی و تغییرات اقلیمی در ولایات هم مرز با بلوچستان را با آزمایش هستوی انجام شده در ایالت بلوچستان پاکستان، مرتبط دانستند. 

از سوی دیگر زمین شناسان به این باورند که با توجه به تفاوت نوع شیار ها و شگاف های که در اثر زمین لرزه و انفجار بسیار قوی در دل زمین رخ میدهد، شناسایی منبع زمین لرزه یا رانش زمین ممکن است. 

اکنون نیز منابعی مدعی اند که ارتش پاکستان، روز چهارشنبه یکم ماه سرطان برابر با 22 ام ماه جولای سال 2022 در مناطق مرزی با افغانستان ،دست به آزمایش نسل جدید از بم های هستوی در عمق زمین زده است که موج انفجار ناشی از آن بیشتر به جانب ولایات شرقی و جنوب شرقی افغانستان منتقل شده و شدت انفجار سبب رانش زمین و بروز حوادثی شده است که شباهت بسیار با زمین لرزه دارند.  

با توجه به این که انفجار های هستوی می‌توانند عاملی برای وقوع زمین لرزه، سونامی و تغییرات اقلیمی باشند، احتمال این که این زمین لرزه و بارش برف در فصل تابستان، و وزش باد های شدید در مناطقی از افغانستان به دلیل آزمایش هستوی اتفاق افتاده باشند، دور از حقیقت نیست، اما این مورد باید از جانب نهاد های معتبر جهانی و کشور های منطقه به ویژه چین، هند، پاکستان و ایران که هر چهار آنها به فناوری آزمایش های هستوی دسترسی دارند، باید تایید گردد

نوشته های هم‌سان

جواب دهید

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button