اخبار داخلی

رد شایعه‌ی درخواست کمک رهبر جبهه مقاومت ملی از اسرائیل

آریاپرس

مسئولین دفتر سیاسی جبهه مقاومت ملی و منابع نزدیک به احمدمسعود رهبر این جبهه در تماس با آریاپرس خبر درخواست کمک احمدمسعود از کشور اسرائیل را به شدت رد کرده، گزارش مذکور را دروغ و بخشی از دسیسه‌ها و جنگ روانی دشمنان مردم افغانستان برای آسیب زدن به جبهه مقاومت ملی، عنوان کردند.

روزنامه اسرائیلی اورشلیم پوست به نقل از روزنامه عبری زبان ماریف روز قبل گزارش داده است که گویا احمدمسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در مصاحبه با روزنامه ماریف اظهار داشته است که جبهه مقاومت حاضر به قبول کمک از هر کشوری حتا از اسرائیل در امر مبارزه بر ضد طالبان است.

در میان رسانه‌های فارسی زبان نخستین بار افغانستان انترنشنل این خبر را ساعاتی قبل نشر کرد که موجی از واکنش‌ها را بر انگیخت.

آریاپرس در تماس با آقای صدیق الله توحیدی خبرنگار شناخته‌ای افغانستان و یکی از افراد نزدیک به احمدمسعود، جویای جزییات این امر گردید.

آقای توحیدی که لحظاتی قبل از تماس آریاپرس با رهبری جبهه مقاومت در این رابطه صحبت کرده بود، گزارش افغانستان انترنشنل و روزنامه اورشلیم پوست را به شدت رد کرده، اظهار داشت که محترم احمد مسعود در سفر فرانسه با هیچ یک از خبرنگاران اسرائیلی مصاحبه نکرده است و تمام آنچه که از قول رهبری جبهه مقاومت در رابطه به عادی سازی روابط با کشور اسرائیل در آن گزارش نقل شده است، دروغ و کذب محض می‌باشد.

توحیدی به نقل از رهبر جبهه مقاومت اظهار داشت که گزارش اورشلیم پوس کاملاً بی‌اساس و دروغ است و رهبری جبهه مقاومت باور دارد که این گزارش بخشی از دسیسه‌های دشمنان افغانستان برای حاشیه سازی در اطراف سفر پر دستآورد رهبری جبهه مقاومت به فرانسه است.

گفتنی است که قبلاً نیز افواهات و شایعاتی از جانب برخی رسانه‌ها یا افراد در مورد رهبری جبهه مقاومت نشر و پخش شده است که همه نشان‌دهنده‌ای تلاش‌های دشمنان مردم افغانستان برای ترور شخصیتی احمدمسعود است.

مسئولین دفتر سیاسی جبهه مقاومت در حال تدارک واکنش این جبهه به این گزارش کاذب اند و قرار است در این مورد با رسانه‌ها صحبت کرده، اعلامیه‌ای را به نشر برسانند.

نوشته های هم‌سان

Back to top button