اخبار داخلی

دستور وزارت امر به معروف طالبان به معلمان و کارمندان مکاتب

آریاپرس

منابع آریاپرس از کابل گزارش می‌دهند که دیروز 14 سپتامبر 2022 هیأتی از ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان با ریاست معارف شهرکابل و تعدادی از مدیران مکاتب جلسه داشته اند که در این جلسه هیأت امر به معروف به تمام معلمان و کارمندان وزارت معارف دستور داده است تا «خود را به سنن اسلامی آراسته ساخته و از تراشیدن ریش جداً خودداری نموده و هم‌چنان کلاه در سر داشته باشند». در این مکتوب اندازۀ ریش نیز تعیین گردیده است که باید یک قبضه باشد.

هیأت امر به معروف ده روز به تمام معلمان و کارمندان وزارت معارف فرصت داده است، تا دستور های را که در این مکتوب درج اند، عملی بسازند.

در مکتوب مجازات کسانی که از این دستور پیروی نکنند، نخست دادن اخطار و درج این اخطاریه در سوانح شان و در صورت تکرار سرپیچی، اخراج از وظیفه پیش‌بینی شده است.

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button