اخبار داخلی

دبیرکل پیشین ناتو: جهان نمی‌تواند افغانستان را فراموش کند

آریاپرس

اندری راسموسن، دبیر کل پیشین ناتو (2009 – 2014) در حساب تویتر خویش نگاشته است: «جهان نمی‌تواند افغانستان را فراموش کند. دولت های غربی باید حمایت خود را از کسانی که علیه حکومت وحشیانه و ظالمانۀ طالبان، می‌رزمند افزایش دهند.»

او سپس با شریک ساختن مقالۀ از علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت که به تاریخ 19 اگست در نشریه روابط خارجی به نشر رسیده است، تذکر داده است: این یک مقالۀ مهم در مورد مبارزۀ جبهه مقاومت ملی برای آیندۀ متفاوت افغانستان است.»

آندری راسموسن دیپلمات کهنه‌کار دنمارکی است که طی سال های 2001 تا 2009 نخست وزیر دنمارک بود و از 2009 تا 2014 به حیث دبیرکل ناتو از جاب اعضای این پیمان نظامی برگزیده شد.

پس از کشته شدن ایمن الظواهری در شهر کابل، حامیان جبهه مقاومت ملی در میان دیپلمات ها و سیاستمداران غربی افزایش یافته است. چنانکه چند روز قبل سناتور پرنفوذ جمهوری خواه، لیندسی گراهام با انتقاد از خروج شتاب‌زدۀ امریکا از افغانستان نوشت، فقط به زمان نیاز است تا تروریزم از افغانستان یکبار دیگر به امریکا برسد.

نوشته های هم‌سان

Back to top button