اخبار داخلی

جبهه مقاومت ملی: گزارش ها در مورد گفتگو با طالبان، حقیقت ندارند

آریاپرس

جبهه مقاومت ملی طی اعلامیه‌ی که در ویب سایت رسمی این جبهه به نشر رسیده است، شایعات مبنی بر گفتگو های صلح میان جبهه مقاومت و گروه طالبان را رد کرده است.

در اعلامیه‌ی جبهه مقاومت آمده است: «جبهه‌ی مقاومت ملی همواره صلح پایدار، واقعی و عزت‌مند را راه حل اساسی برای معضل کشور می‌داند؛ اما گروه طالبان مانند گذشته اعتقادی به مذاکره و صلح نداشته و به دوام قدرت نامشروع خویش از طریق زور تأکید می‌کنند که با گذشت هرروز چهره‌ی زشت این گروه به منطقه و جهانیان آشکارتر می‌گردد.

جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان با تمام توان در برابر ظلم و زورگویی مبارزه‌ی خود را ادامه می دهد و هیچ گاهی دروازه‌ی گفت و گو را نیز نخواهد بست.»

در این اواخر در شبکه های اجتماعی و برخی رسانه ها گزارش های در مورد گفتگو ها میان رهبری جبهه مقاومت ملی با نماینده‌گان طالبان، به نشر رسیده بود، که این عمل جبهه مقاومت از دید منتقدین این جبهه نوعی سازش با طالبان برای کسب امتیاز و سهم در نظام امارت طالبان محسوب می‌گردید.

نوشته های هم‌سان

Back to top button