اخبار داخلی

تلفات طالبان بیش از آن است که بازتاب می‌یابد

آریاپرس

در یازده روز پسین در ولایت های کابل، ننگرهار، بغلان، پنجشیر، تخار، لغمان، کاپیسا، کندز، فاریاب، بلخ، پروان، بدخشان، جوزجان، بادغیس، سرِپل، غور، فراه، سمنگان، لوگر، هرات و میدان وردک چریک های شهری و نفوذی های سربلند جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان در صفوف گروه طالبان، پنجاه‌ و هفت تفنگ دار گروه تروریستی طالبان را کشته، و هفتاد و سه خرابکار دیگر این گروه را شدیداً زخمی و از دورِ فعالیت های تروریستی خارج کردند.

جبهه مقاومت ملی در اعلامیه‌ی که در ویب سایت این جبهه به نشر رسیده است، گفته است که “در یازده روز پسین در ولایت های کابل، ننگرهار، بغلان، پنجشیر، تخار، لغمان، کاپیسا، کندز، فاریاب، بلخ، پروان، بدخشان، جوزجان، بادغیس، سرِپل، غور، فراه، سمنگان، لوگر، هرات و میدان وردک چریک های شهری و نفوذی های سربلند جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان در صفوف گروه طالبان، پنجاه‌ و هفت تفنگ دار گروه تروریستی طالبان را کشته، و هفتاد و سه خرابکار دیگر این گروه را شدیداً زخمی و از دورِ فعالیت های تروریستی خارج کردند.”

جبهه مقاومت ملی همچنان از شهادت یازده تن از نیرو های مقاومت نیز خبر داده است.

جبهه مقاومت ملی در حالی این گزارش را نشر می‌کند که خبرگزاری پژواک به تاریخ 26 فبروری سال روان از کشته و زخمی شدن شصت و دوتن در ماطق مختلف افغانستان در طی یک هفته خبر داده است. این گزارش ها در حالی نشر می‌شوند که هم جبهه مقاومت ملی و هم گروه طالبان در حال آماده ساختن نیرو های شان برای نبرد های بهاری هستند.

طالبان برای این که بتوانند جنگجویان کافی برای نبرد های بهاری که سرنوشت آیندۀ افغانستان را رقم خواهند زد، فراهم کنند، آغاز کرده اند تحریک احساسات قومی پشتون های افغانستان. دو روز قبل ملایعقوب وزیر دفاع طالبان در سخنرانی خویش در مراسم خاک‌سپاری ملاعزت قندهاری فرمانده ارشد طالبان که در جریان نبرد های اخیر در پنجشیر کشته شد، خطاب به مردم قندهار گفت که باید خود را برای جنگیدن با پنجشیریان در بهار سال آینده آماده کنند.

آگاهان بدین باور اند که استفاده از احساسات قومی یک قوم بر علیه قوم یا اقوام دیگر، افغانستان را به پرتگاه تجزیه سوق خواهد داد و زمینه‌ی هرگونه زیست مسالمت آمیز را در میان شهروندان این کشور برای همیش نابود خواهد کرد.

نوشته های هم‌سان

Back to top button