اخبار علمی و فرهنگی

تلسکوپ فضایی جیمز ویب؛ چشمی برای دیدن سپیده‌دم آفرینش

آریاپرس

دیروز یازدهم ماه جولای، سازمان فضایی ناسا، نخستین تصویر تلسکوپ فضایی جیمزویب را به نشر رساند. این تصویر که عمیق‌ترین تصویر از کیهان است، جهان ما را در سپیده‌دم آفرینش، پس از انفجار بزرگ نشان می‌دهد.

پس از نشر نخستین تصویر کامل تلسکوپ جیمز ویب، که شفاف‌ترین و زیباترین تصویری است که از اعماق کیهان تا حال بشر توانسته است، بگیرد، امروز 12 جولای، ناسا سه تا عکس دیگر نیز از جیمزویب به نشر رساند که همه گویای توانمندی فوق‌العادۀ این تلسکوپ فضایی برای گرفتن عکس های خارق العاده از اعماق کیهان اند.

کیهان شناسان وقتی به اعماق کیهان نظر می‌افگنند، آنها پدیدهای کیهانی‌ای را مشاهده می‌کنند که نور آنها ملیارد ها سال سفر کرده است، تا به ما در سیارۀ زمین برسد. لذا وقتی ما آنها را می‌بییم در حقیقت وضعیت ملیارد ها سال قبل آنها را می‌نگریم.

ناسا این تصویر جیمز ویب را های فای لقب داده است. در این تصویر پنج کهکشان دیده می‌شود که چهارتای آنها در حال ادغام با یک‌دیگر اند.

تصویر شماره یک، بخشی از خوشۀ کهکشانی است که کیهان شناسان آن را SMACS 0723 نام گذاشته اند. جیمز ویب با خیره شدن بخشی از آسمان که به اندازۀ یک دانۀ ریگ است، این تصویر را گرفته است.

این تصاویر به کیهان شناسان کمک می‌کنند تا بدانند که نخستین ستارگان و کهکشان ها پس از انفجار بزرگ، چگونه بوجود آمدند و از چه موادی ترکیب شده بودند.

‌پردۀ ضخیمی از گرد و غبار کیهانی که کرینا نیبولا نام دارد. در عقب این پردۀ ضخیم ستاره‌گان جوانی دیده می‌شوند که تازه متولد شده اند. ‎

با نشر عکس های جیمزویب، کیهان شناسان از سراسر گیتی به این دست‌آورد بزرگ علمی واکنش نشان داده و اظهار هیجان کردند. بیل نلسون رییس عمومی ناسا به خبرنگاران گفت: «نور با سرعت ۳۰۰ هزار کیلومتر در ثانیه حرکت می‌کند. و نوری که در یکی از لکه‌های کوچک عکس می‌بینید برای ۱۳ میلیارد سال در سفر بوده.»

«تازه، از این عقب‌تر هم خواهیم رفت، چون این تازه عکس اول است. تلسکوپ به ۱۳.۵ میلیارد سال نوری خواهد رفت. و از آنجا که عمر کیهان ۱۳.۸ میلیارد سال است، تقریبا به نقطه شروع کیهان می‌رسیم.»

این تصویر ابر کیهانی را نشان می‌دهد که به شکل حلقه در آمده است. تصویر سمت راست از تلسکوپ فضایی هابل است و سمت چپ از جیمزویب


تلسکوپ جیمز ویب

تلسکوپ فضایی جیمزویب، قوی‌ترین ابزار مشاهدۀ کیهان است که تا حال به وسیله انسان ساخته شده است. این تلسکوپ با هزینۀ مجموعی 10 ملیارد دالر توسط سازمان فضایی آمریکا، سازمان فضایی اروپا، و سازمان فضایی کانادا ساخته شده است.
قطر آیینه‌ای این تلسکوپ 6.5 متر است که او را قادر می‌سازد تا مقدار نور بیشتر را جذب کند تا بتواند عکس های با کیفیت عالی عرضه کند. این تلسکوپ در فاصلۀ 1.5 میلیون کیلومتری زمین، قرار دارد که هم‌پا با زمین به گرد آفتاب در حال گردش است.

تلسکوپ جیمزویب در دسامبر 2021 پس از چندین بار تأخیر به فضا پرتاب گردید که حدود سی روز پس از پرتاب به محلی که باید قرار می‌گرفت، رسید.

مشخصات تلسکوپ جیمزویب

جیمز ویب دو ماموریت مشخص دارد که دانشمندان اطمینان دارند در هر دو ماموریت موفق خواهد بود. ماموریت نخست او همانا پیدا کردن نخستین ستاره‌گان و کهکشان های است که پس از انفجار بزرگ، پدید آمده اند. دومین ماموریت جمیزویب دریافت سیارات فراخورشیدی با اتمسفیری شبیه زمین است که امکان میزبانی از حیات را داشته باشند.

دانشمندان باور دارند که این تلسکوپ قادر به انجام هر دو ماموریت است. تصاویر نشر شده در 11 و 12 جولای قدرت جیمزویب را در انجام ماموریت اول نشان می‌دهد و تردیدی نیست که در ماموریت دوم نیز همچنان موفقانه عمل خواهد کرد.

جیمزویب پهنای جهان بینی ما را تا سپیده دم آفرینش جهان گسترش خواهد داد.

Back to top button