سیاست

تغییر نام شهر چاریکار مرکز ولایت پروان بدون مراجعه به رای و نظر مردم

ح. قزاق

یادداشت آریاپرس: پس از نشر اخباری مبنی بر تغییر نام شهر چاریکار به شهر امام اعظم ابوحنیفه، برخی از خواننده‌گان آریاپرس با فرستادن مقالات و نامه های اعتراض شان را به این تصمیم ابراز کرده اند. آریاپرس برای احترام گذاشتن به اعتراضات آن‌ها تصمیم به نشر این نوشته ها گرفته است.

در هرنظام که دیدگاه ونظر مردم در آن دارای اهمیت باشد، در تصامیم بزرگ و مهم قطعا به آرا ونظر مردم مراجعه می شود. مسئولین حکومتی که وظیفه اصلی‌اش ارایه خدمات عامه برای شهروندان است هیچ‌گاهی در تصامیم مهم و کلان فرهنگی و تاریخی به عنوان مثال تغییر نام یک محل، جداساختن و ادغام واحد اداری و ایجاد واحد اداری جدید (حتی یک قریه) بدون دریافت رای، دیدگاه و نظر اقشار مختلف جامعه بویژه فرهنگیان اقدام عملی نمی کنند.

مثلا در تغییر نام یک محل باید مدت های طولانی نظر خواهی شود و جنبه های فرهنگی، تاریخی و حتی عرفی موضوع مرتبط به محل دقیق و همه جانبه سنجیده شود، تا مبادا بعد ازتصمیم گیری و اجرای آن دچار پشیمانی شوند، که آنگاه سودی نخواهد داشت.

به عنوان مثال؛ یک عده مردم می خواهند از بدنه یک قریه (کوچکترین واحد اداری) جدا شوند و قریه جدید تاسیس کنند، ضمن داشتن شرایط که در کارشیوه های مربوط وضاحت دارد، در نام گذاری و مشخص ساختن تعداد نفوس رای و نظر تمامی باشندگان قریه (قدیمی و جدید) حتمی و الزامی است. و مسئولین امور حکومتی بر مبنای همان تصمیم و رای صرف  اجراآت اداری می کنند.

امروز از طریق رسانه ها منتشر گردیده که گویا مسئولین ولایت پروان نام چاریکار مرکز ولایت پروان را به نام “امام اعظم ابوحنیفه” تغییر داده اند. این تصمیم از نظر قوانین و مقررات ادارای و اخذ آرا و نظرمردم که باید مدت ها تحت غور و بررسی گرفته شود، داری اشکالاتی است.

با اینکه مسئولین مدعی شده اند که این تصمیم پس از رای زنی ها دریک گرد همایی با حضور داشت مقامات طالبان و شماری از بزرگان قومی و برخی از شخصیت های فرهنگی صورت گرفته است. اینجا باید گفت (عده و برخی) افراد در صورت صلاحیت دارند که به اساس خواست و آرای مردم تعیین و توظیف شده باشند.

امیدوارم این تصمیم در حد مشوره و نظر خواهی بیرون درز کرده باشد و تصمیم نهایی نباشد، در غیر آن از نظر حکومت داری دارای اشکال، از نظر اجتماعی نادیده گرفتن رای و نظر مردم که عنصر اساسی حکومت داری است؛ می باشد.

در صورت نهایی بودن؛ در زمینه تجدید نظر صورت گیرد.

نوشته های هم‌سان

Back to top button