اخبار داخلی

تغییر تاکتیک جنگی طالبان در پنجشیر پس از ورود ملا ذاکر به این ولایت

آریاپرس

منابعی از پنجشیر به آریاپرس خبر می‌دهند که ملا عبدالقیوم ذاکر، مشهور به ملا ذاکر کسی که به تازه‌گی از جانب رهبری طالبان به حیث مسئول نظامی پنجشیر و اندراب تعیین گردیده است، در نخستین جلسۀ که با فرماندان این گروه در ولایت پنجشیر داشت، از کارکرد فرماندهان طالبان در طی یک سال گذشته در پنجشیر و اندراب به شدت انتقاد کرده است.

گفته می‌شود ملا ذاکر به تاریخ 20 اگست با تعدادی از نیرو های خود وارد پنجشیر گردیده است.

منبع که نخواست اسمش گرفته شود، به آریاپرس خبر داد که در جلسۀ که ملا ذاکر با فرماندهان طالبان در پنجشیر داشت، به شدت از فرمانده امنیۀ قبلی پنجشیر انتقاد کرد. او همچنان کارکرد طالبان پنجشیری را در طی یک سال گذشته به باد انتقاد گرفت و اظهار داشت: در طی یک سال گذشته صد ها جنگجوی طالب پشتون تبار در پنجشیر کشته شدند در حالی که یک نفر طالب پنجشیری کشته نشده است و آنها از تمام امکانات امارت استفاده می‌کنند.

ملا ذاکر تصمیم گرفته است که تاکتیک جنگ را در پنجشیر برای جلوگیری از تلفات طالبان پشتون تبار که برای آنها طالبان اصلی به شمار می‌روند، تغییر بدهد. او دستور داده است که از این پس طالبان پنجشیری و تاجیک در خط نخست حمله باشند و طالبان پشتون تبار در خط دوم. ملا ذاکر هم‌چنان هشدار داده است در صورتی که طالبان پنجشیری و تاجیک این دستور را نپذیرند از صفوف طالبان اخراج خواهند شد.

به باور آگاهان امور نظامی اگر طالبان پنجشیری در خط نخست حمله قرار بگیرند، احتمال این وجود دارد که در صورت عقب نشینی، از جانب طالبان پشتون تبار مورد هدف قرار بگیرند تا جلو عقب نشینی و فرار آنها گرفته شود. از جانب دیگر طالبان محلی به ویژه در پنجشیر زیاد علاقمند جنگیدن در محل و منطقه خودشان نیستند و این دستور ملا ذاکر سبب خواهد شد تا تعدادی از آنها خاموشانه صفوف طالبان را ترک کنند.  

پیش بینی می‌گردد که در طی دو هفتۀ پیش رو، نبرد های شدیدی در پنجشیر به وقوع بپیوندد که احتمالاً در تعیین سرنوشت جنگ در پنجشیر و سایر مناطق افغانستان نقش اساسی خواهد داشت.

یک تن از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت در اظهار نظر کوتاهی به آریاپرس گفت که آنها آماده‌گی های کافی برای مقابله با هرگونه حملات طالبان دارند. او هم‌چنان اظهار داشت که آمدن ملا ذاکر تغییر جدی در تاکتیک های جنگی طالبان وارد نخواهد کرد، و طالبان کماکان با همان روش های قدیمی شان دست به حمله و تهاجم خواهند زد، که نیرو های مقاومت تجربه کافی برای مقابله با آن حملات دارند.

نوشته های هم‌سان

Back to top button