گزارش ها

بدرفتاری، آزار و اذیت باشنده‌گان پنجشیر توسط طالبان

آریاپرس

گوشه یی از شهرستان پریان،ولایت پنجشیر

مردم ولسوالی پریان، ولایت پنجشیر، از این‌که مورد خشونت در حال افزایش طالبان، قرار دارند، شاکی اند. 

گزارش های که از منابع آریا پرس میرسد، نشان میدهند که طالبان یکبار دیگر در شهرستان پریان، ولایت پنجشیر، مردم غیر نظامی را زندانی، شکنجه، بیجا  و در چند مورد پس از شکنجه تیرباران نموده اند.

تهاجم طالبان بالای ییلاق های مردم ملکی در پریان 

منبع از شهرستان پریان ولایت پنجشیر خبر می‌دهد که نیمه های دیشب تعدادی از افراد مسلح طالبان که دیروز از شهرستان دره به پریان رفته بودند، بالای ییلاق های مردم کُرپیتاب در قسمت های دو آب، مُندکما و پایین‌کُر هجوم  برده و دست به آزار و شکنجه مردم محل زده اند.

در این تهاجم که توسط پنجصد تن از افراد این گروه انجام شده است، طالبان ۲۰ تن از باشنده گان قریه کرپیتاب از جمله محاسن سفیدان، دهاقین، چوپان ها و کودکان که همه شان افراد ملکی هستند، را پس از بازداشت و شکنجه، به قرار گاه های شان انتقال داده اند که از سرنوشت شان اطلاعی در دست نیست.

منبع  می‌گوید که افراد گروه طالبان، حتی به حیوانات و مواشی مردم رحم نکرده، سگ‌های گله و مواشی ییلاق نشین ها را به رگبار بستند و سپس شادی کنان خانه های مردم را نیز ویران کرده اند.

گفتنی است که تعداد دیگری از افراد این گروه به دره وُرسکاب شهرستان پریان نیز که یک دره ییلاق نشین است، حمله برده اند اما تاهنوز گزارشی از این دره در دسترس نیست.

طالبان حتا به حیوانات نیز رحم نکردند.

این درحالی است که پیش از این نیز گزارش های متعدد از آزار، اذیت، شکنجه، تحقیر، قتل و جرح مردم ملکی شهرستان پریان به نشر رسیده است که در تازه ترین مورد طالبان دو برادر نوجوان را در قریه شالکچه این ولسوالی به گلوله بسته و تعدادی از محاسن سفیدان و اعضای خانواده آن دو نوجوان را به سختی شکنجه کرده بودند.

یکی از شاهدان عینی چشم دید خود را به آریاپرس چنین گفت: روزی را که طالب بر سر ما آورده است، به زبان بیان شدنی نیست. طالبان صبح زود به خانه های ما هجوم آورده و پیر و جوان و خرد و بزرگ را از خانه ها بیرون کرده بیست تن از اهالی قریه را درحالی‌که خریطه های سیاه روی سر آنان کشیده بودند، و دستان شان را از پشت بسته کرده بودند، با پای برهنه با خود بردند. به کی بگوییم؟ و به کی بنالیم؟ او خدا… طالبان یک پسر دوازده ساله را در برابر پدر و مادرش چنان لت و کوب کرد که کافرهم چنین کاری را نمی‌کند. پس از لت و کوب طالبان آن نوجوان را با پای برهنه باخود بردند در حالی که تقریباً از هوش رفته بود. در جمع کسانی که طالبان با خود برده اند، یکتن شان مرض سرطان دارد و نای نفس کشیدن هم نداشت اما طالب به او رحم نکرده او را پس از لت کردن با قنداق تفنگ، با خود بردند.

منبع می افزاید که طالبان دستگیر شدگان را که پنج شش تن آنها نوجوانان زیر هژده سال و یکتن شان حتی کودک 12 ساله است در ساختمان مکتب روستا زندانی کرده و به هیچ کس اجازه نزدیک شدن به مکتب را که حالا طالبان از آن به عنوان قرارگاه و زندان استفاده می کنند، نمی‌دهند. 

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button