اخبار داخلی

باشعار مرگ به طالب؛ بامیانی‌ها بنرها را پاره و محفل حمایت از طالبان را برهم زدند

کاربران رسانه های اجتماعی در افغانستان ویدیوی را به نشر رسانیده و دست به دست می‌کنند که نشان می‌دهد تعدادی از زنان شعار های را که به حمایت از طالبان نوشته شده است، پاره می‌کنند و به دور می‌ریزند.

گفته می‌شود این بانوان شجاع در محفلی که در بامیان به منظور حمایت از طالبان برگزار شده بود، با این اقدام شان نظم محفل را برهم زدند که باعث شد برنامه آن گونه که برگزار کننده‌گانش انتظار داشتند، به پیش نرود.

جزییات اعتراض بانوان بامیانی را ویب‌سایت کاویان به نقل از منابع دست اول در گزارش زیر بیان کرده است:

گروه طالبان اخیرا با اعمال فشار و زور به شورای های محلی، آنها را وادار می کنند تا تجمعات درحمایت از طالبان برگزار کنند.

دیروز شنبه ۱۳ حمل، طالبان با فشار به شورای های محلی بامیان تجمعی را در استیدیوم ورزشی این ولایت برگزار کرده بودند.

منابع به کاویان می گویند: این محفل را استخبارات و پولیس طالبان در بامیان هماهنگی کرده و شورای های محلی را مجبور ساخته بودند تا مردم را به استدیوم برای اشتراک دراین تجمع حاضر نمایند. اما همین که مردم به حقیقت موضوع پی پرده اند شعار های برضد طالبان سر داده و بنرها را نیز پاره کردند.

یکی از اشتراک کننده های این محفل به کاویان گفت: همین که نخستین سخنران محفل به سخنرانی اش پایان داد، مردم واقعیت را درک کرده و به مخالفت پرداختند. او گفت پس ازایجاد هرج و مرج بنرها پاره شد و برخی ها، شعار های مرگ .به طالبان سر دادند

یکی از خبرنگاران نیز به کاویان گفت: پس ازاین واقعه،استخابارات و پولیس وارد عمل شده و همه را تهدید کردند که اگر دراین مورد گفت و گو یا مصاحبه ای با رسانه ها انجام دهند همه را مجازات خواهند کرد.

یکی از خبرنگاران محلی به کاویان گفت: استخابارات طالبان، پیوسته به خبرنگاران تماس می گرفت و تهدید می کرد که اگر این موضوع خبری ویا در رسانه ها نشر شود شما مقصراستید و پاسخ گو خواهید بود.

منابع متعدد به کاویان گفتند که استخبارات طالبان از دیروز به این سو چندین تن  را بازداشت و تحقیقات را از آنان آغاز کرده است تا عاملان  وانگیزه ای این کار را شناسایی کنند.

پیش ازاین این گروه دربرخی ولایت های دیگر از جمله، بغلان و کندز نیز مردم را به زور فراخوانده تا از حکومت آنان حمایت کنند.

نوشته های هم‌سان

Back to top button