گزارش ها

اعتراض نمادین مهدی بلخابی بر رفتار های طالبان

آریا پرس

طالبان از وقتی‌که با همکاری حقله‌ی غنی قدرت را در افغانستان تصرف کردند با گرایش قومی به اکثر از شخصیت‌ها و نمادهای اقوام تاجیک، هزاره و اوزبیک بی‌احترامی کردند و تندیس شخصیت‌های مانند استاد عبدالعلی مزاری رهبر فقید مردم هزاره، تندیس علی شیر نوایی شخصیت فرهنگی اوزبیک و بخشی از آرامگاه احمدشاه مسعود قهرمان ملی را .تخریب کردند. بی‌ حرمتی طالبان به شخصیت‌ها و نمادهای اقوام غیر پشتون موجب ناراحتی و در بسا موارد اعتراض و .خشم مردم شد
مولوی مهدی از طالبان هزاره‌تبار که بنابه برخورد قومی طالبان پشتون از صف طالبان جدا شده و در زادگاه خود بلخاب رفته  و در آن‌جا زندگی می‌کند؛ از بی‌احترامی طالبان پشتون به نمادها و شخصیت‌های اقوام دیگر ناراحت است، بنابراین به تازگی به نشانه ادای احترام به استاد عبدالعلی مزاری رهبر فقید مردم هزاره، منار یادبود استاد مزاری را در بلخاب ساخته است. 
این اقدام مولوی مهدی از نظر فرهنگی، رفتار نمادین و اعتراضی در برابر رفتار قوم‌گرایانه و متعصبانه‌ی طالبان پشتون نسبت به نمادها و شخصیت‌های اقوام غیر پشتون است

نوشته های هم‌سان

Back to top button