اخبار داخلی

آخرین گزارش ها از بلخاب

آریاپرس

گزارش ها از بلخاب حاکی از این است که نبرد ها در اطراف روستای ترخوچ که بازار قدیمی بلخاب است، جریان دارد. نیرو های طالبان پس از این که با فرستادن افراد انتحاری به نام تسلیمی، توانستند خط قم کوتل را بشکنند، وارد روستای ترخوچ گردیدند. گفته می‌شود که به دلیل تخریب جاده ها تنها نیرو های پیاده طالبان به ترخوچ رسیده اند.

منابع محلی گزارش می‌دهند که نیرو های مولوی مهدی ضد حملۀ شان را در حومۀ ترخوچ بر نیرو های طالبان آغاز کرده اند و جنگ همین اکنون به شدت جریان دارد.

آگاهان مسایل سیاسی بدین باور اند که جنگ در بلخاب همانند جنگ در پنجشیر و اندراب ادامه پیدا خواهد کرد، که این امر به معنای باز شدن یک جبهه جدید در برابر طالبان است. یعقوب یسنا، نویسنده و استاد دانشگاه در تویتی نوشته است: «دفاع بلخ‌آب مانند پنجشیر، اندراب و… ادامه پیدا می‌کند و این گونه دفاع‌ها بیش‌تر می‌شوند. زیرا برنامه‌ی رهبری ط‌البان پشتون سرکوب و حذف اقوام غیرپشتون است، بنابراین دفاع پاسخی به حذف و سرکوب است.»

گزارش های ضد و نقیضی هم از تعداد تلفات دو طرف وجود دارد که به دلیل نبود منابع مستقل در ساحه، تایید یا رد آنها برای خبرگزاری ها دشوار است. اما شاهدان عینی در شهر میمنه گفته اند که آنها شاهد انتقال ده ها جسد از افراد طالبان به شفاخانه میمنه بوده اند.

در همین حال گفته می‌شود صد ها خانواده برای حفظ جان شان، خانه ها و روستا های خود را رها کرده به کوه ها پناه برده اند. در حالی که طالبان تمام راه های مواصلاتی به بلخاب و روستا های مربوط آن را بسته اند، مشکلات اقتصادی و صحی دامن‌گیر باشنده‌گان بلخاب گردیده است که اگر به وضعیت شا ن توجه نشود، سبب فاجعه‌ی انسانی در منطقه خواهد گردید.

نوشته های هم‌سان

Back to top button