اخبار داخلی

آخرین تحولات جنگ در اندراب‌ها

آریاپرس

گروه طالبان پس از شکست چند روز قبل شان در اندراب ها، حدود یک هزار نیروی تازه نفس را در مناطق بنو، ده‌صلاح و پل‌حصار جابجا کردند. حدود 20 تانک زرهی این افراد را همراهی و حمایت می‌کنند. از دیروز بدین‌سو این نیرو ها تحرکاتی را ابتدا در باغ‌دره و سپس در خُج شروع کرده، دست به حملاتی بر سنگر های مقاومت زدند.

منابع آریاپرس از ساحه خبر می‌دهند که نیرو های مقاومت در پاسخ به حملات طالبان، بر نیرو های آنان با سلاح های سبک و سنگین آتش‌باری کردند که در نتیجه طالبان با دادن چندین زخمی، مجبور به عقب نشینی گردیدند. پس از عقب نشینی نیرو های طالبان، چرخبال های نظامی آنان در ساحه به پرواز درآمدند. چرخبال ها بدون این که به سنگر های مقاومت‌گران آتشباری کنند، در صدد تثبیت قرارگاه ها و سنگر های نیرو های مقاومت بودند. از آنجایی که اراضی کوهستانی اندارب ها برای ستر و اخفا و جنگ های چریکی خیلی مناسب است، نیرو های مقاومت به خوبی توانستند خود را از دید چرخبال های کشاف دشمن پنهان کنند.

صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت در تویتی خبر می‌دهد که از دیروز تا حال نیروهای مقاومت پنج حمله بزرگ طالبان را در مناطق خُج و باغ‌دره دفع کرده اند که در نتیجه تلفاتی به طالبان وارد شده است. به قول آقای احمدی طالبان با وجود تلفات سنگین در ساحه به تقویت نیرو های خود پرداخته و در حال آماده شدن به دور جدیدی از حملات اند. آقای احمدی روحیه و امکانات رزمی نیرو های مقاومت را عالی توصیف می‌کند.

منابع ما در منطقه گزارش می‌دهند که طالبان نیرو های را به داخل اندراب گسیل کرده اند که هیچ سنخیتی با مردم محلی و حتا باشنده‌گان ولایات همجوار اندراب ندارند. این نیرو های تابع فرماندهان محلی طالبان نیستند و به زبان محلی سخن نمی‌زنند.

آگاهان بدین باور اند که هرگاه طالبان در نبرد ها تلفات داشته و به کمبود نیرو های انسانی مواجه شده اند، جنگجویانی را از ماورای مرز دیورند، از مناطق قبایلی پاکستان که بخش های زیاد آن تحت حاکمیت طالبان پاکستانی قرار دارد، به خطوط جنگ در افغانستان گسیل کرده اند تا کمبود نیروی انسانی شان را جبران کرده باشند.

جنگ در اندراب در حالی شدت می‌گیرد که به تازه‌گی آژانس اطلاعات دفاعی امریکا در گزارشی گفته است که هزاران تن از نیرو های ویژه و کوماندو های ارتش فروپاشیدۀ افغانستان اخیراً به جبهه مقاومت ملی به رهبری احمدمسعود پیوسته اند، امری که در ارتقای توانایی های محاربوی نیروی های مقاومت تاثیر فوق العاده خواهد داشت.

نوشته های هم‌سان

Back to top button