ممنوعیت تحصیل دختران

 • دیسمبر- 2022 -
  21 دسمبر
  ویژه بانوان

  من خشمگینم!

  یادداشت آریاپرس: طالبان دیروز فرمان ممنوعیت تحصیل برای دختران دانش‌جوی دانشگاه های خصوصی و دولتی را صادر کردند. فرمانی که…

  بیشتر بخوانید
Back to top button