کوچ اجباری خانواده ها در دره سچی خوست و فرنگ توسط طالبان

آریاپرس منابع از شهرستان خوست و فرنگ ولایت بغلان به آریاپرس خبر می‌دهند که طالبان یک بار دیگر دست به کوچ اجباری خانواده ها در دره‌ی سچی این شهرستان زده اند. یک تن از باشنده‌گان دره سچی طی تماسی به آریاپرس اظهار داشت طالبانی که قرارگاه شان در مسجد جامع سچی است، به تاریخ 26 … ادامه مطلب کوچ اجباری خانواده ها در دره سچی خوست و فرنگ توسط طالبان