در باره ما

خبرگزاری آریا پرس در ماه اپریل سال 2001 میلادی به هدایت و حمایت قهرمان ملی افغانستان شهید احمدشاه مسعود ایجاد گردید. آریاپرس در جنب کانون همبستگی که عمده‌ترین مرکز فعالیت های فرهنگی و خبری جبهه مقاومت بود، تشکیل شد. کانون همبستگی که تحت نظر محترم داکتر محی الدین مهدی ادیب و دانشمند برجستۀ کشور ما فعالیت می‌کرد، در ساختار خود هفته نامۀ همبستگی، ماه‌نامۀ علمی و پژوهشی آمو با مدیریت استاد حمید مهرورز و بخش تالیف و ترجمه کتاب های درسی مکتب را داشت.

هدف از ایجاد خبرگزاری آریاپرس بازتاب واقعیت های افغانستان، به ویژه گزارش اتفاقات و حوادث ساحاتی که تحت حاکمیت دولت اسلامی افغانستان قرار داشت، بود.  

زمانی که آمرصاحب از سفر اروپا برگشت، با اصرار خبرگزاری آریاپرس پذیرفت تا سخنرانی و صحبتی با هموطنان مهاجر ما، خبرنگاران، استادان دانشگاه های تاجیکستان، دیپلمات های خارجی و نماینده‌گان سازمان های بین المللی مستقر در تاجیکستان، داشته باشد. این کنفرانس نخستین و آخرین سخنرانی عمومی آمرصاحب در تاجیکستان بود. در این کنفرانس جناب محترم داکتر محی الدین مهدی در سخنان مقدماتی خویش آغاز به کار خبرگزاری آریاپرس را به همگان اعلام کرد.

خبرگزاری آریاپرس پس از آن به محل اصلی پخش و نشر اخبار جبهات جنگ و وضعیت مردم در مناطق تحت حاکمیت دولت اسلامی افغانستان مبدل شد. هر هفته دو بولتن خبری به زبان های انگلیسی، روسی، فارسی و الفبای سریلیک از جانب آریاپرس به نشر می‌رسید که به تمام دفاتر دولتی تاجیکستان، سفارتخانه ها و نماینده‌گی های سازمان های بین‌المللی و خبرگزاری ها تاجیکی و خارجی توزیع می‌شد.

آریاپرس پس از ایجادش همیشه به گونۀ منظم خبرنگاران خود را در داخل افغانستان به ویژه در کوهدامن، پروان، پنجشیر و ماورای کوکچه داشت. آن روزی هم که آمرصاحب شهید شد، علاوه بر شهید فهیم دشتی که در حادثۀ شهادت آمرصاحب شدیداً زخم برداشت، دو تن از خبرنگاران دیگر آریاپرس نیز در ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار محل شهادت آمرصاحب حضور داشتند.

پس از شهادت آمرصاحب و پس از این که نیرو های جبهه مقاومت توانستند شهر کابل را از اشغال نیرو های جهل و تعصب آزاد سازند، خبرگزاری آریاپرس به کابل انتقال یافت. در کابل حدود دوسال این خبرگزاری به فعالیت خویش در حالی که کمترین امکانات را داشت، ادامه  داد، اما سرانجام به دلیل قلت امکانات ناگزیر شدیم دربش را ببندیم. جانشینان آمرصاحب به این میراث آمرصاحب نیز همچو سایر میراث های فکری و معنوی او ارزشی قایل نشدند.

اینک که یک‌بار دیگر کشور ما توسط همان گروه جهل و تعصب اشغال گردیده است و مقاومت تنها راه رهایی کشور از چنگال طالبان است، نیاز است که این یادگار آمرصاحب دوباره سر از خاک و خاکستر بیست سال سکوت و فراموشی بردارد.

به یمن همت تعدادی از دوستان و مقاومت‌گران عزیز، موفق گردیدیم تا ویب سایت خبرگزاری آریاپرس را راه اندازی کنیم. هدف ما از ایجاد این ویب سایت و راه اندازی مجدد فعالیت های آریاپرس درست همان هدفی است که آمرصاحب شهید در بیست و یک سال قبل بخاطر آن دستور ایجاد این خبرگزاری را داد و آن هدف همانا نشر و پخش واقعیت های سرزمین آبایی مان در راستای تحقق امر مهم دسترسی به اطلاعات است.

در دورانی که رسانه های داخلی همه تحت سانسور شدید نیرو های فاشیستی طالبان قرار دارند، دسترسی به اطلاعات در کشور به صفر تقرب کرده است، خبرنگاران آزاد یا به زندان افتاده اند، یا همه روزه مورد تهدید و تخویف قرار می‌گیرند و یا هم ترک یار و دیار کرده اند، ضرورت موجودیت مرکزی که بتواند در راستای هماهنگ ساختن فعالیت های آگاهی دهی، اطلاع رسانی و نشر و پخش گزارش ها از وضعیت کشور و مردم به منظور آگاه ساختن جهانیان از واقعیت های موجود در کشور یک امر مهم و خیلی ضروری برای تقویت مقاومت ملی در برابر طالبان است.

آریاپرس متعهد است تا براساس اصول اساسی خبرنگاری مسلکی واقعیت های سرزمین ما را بدون کم و کاست بازتاب بدهد.

از خداوند بزرگ برای انجام این امر خطیر توفیق مسئلت داریم.  

Back to top button